WELKOM IN VREDE

Sphinx

Beginpagina algemeen
Beginpagina Farao's

Beginpagina Goden

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte

 Andere Sites
 

Altijd al meer willen weten over de farao's van het oude Egypte?
Dan bent u welkom op deze website over de Egyptische dynastieën met zijn Farao's.

Ook over andere bezienswaardige plaatsen heeft Keith Hamilton interessante documenten gepubliceerd, zoals over het Osireion van Seti I, de piramide van Djedefre, de mastaba van Sjepseskaf, de piramide van Baka, de rode piramide, de knikpiramide en de piramide te Meidoem van Snofroe,
Onlangs is er een zeer interessant document gepubliceerd door Keith Hamilton aangaande de Hawara piramide van Amenemhat 3, een link hierna toe heb ik geplaatst op de pagina over deze farao.
Eind november, begin december 2017 ben ik weer in de gelegenheid geweest om een reis door Egypte te maken, ditmaal langs de vele piramiden, lijkt je dit interessant dan kun je door hier te klikken het reisverslag vinden.
Dag allemaal, de vertaling van de PT van koningin Neith is nu ook gereed, klik hier voor de inhoudsopgave.
Heb de Nederlandse vertaling van de Piramide Teksten in de piramide van Pepi II gereed gekregen, om ze te lezen klik dan hier.
Op de volgende pagina´s heb ik een link geplaatst naar mijn fotoalbum en in voorkomend geval naar YouTube in geval van een video/opname, hoop dat je dit leuk vindt.
Graftombe Thoetmosis III -- Graftombe Seti I -- Graftombe Ramses VI -- Graftombe Ramses IV -- Graftombe Tawosret/Sethnacht -- Graftombe Ay -- Graftombe van Nefertari, gemalin van Ramses II -- Tempel van Hatsjepsoet -- Tempel van Ramses II te Abydos -- Tempel van Seti I te Abydos en het Osireion -- Wadi Hammanat.
In december 2016 was ik eindelijk weer in de gelegenheid om Egypte te bezoeken en een vervolg te geven aan de Koningsreis, met o.a. bezoeken aan de graftombes van Nefertari en Seti, voor het reisverslag klik hier.
De vertaling van de Piramide Teksten uit de piramiden van Pepi I en Merenre zijn gereed, om ze te lezen klik dan op de naam van de farao.
Onlangs is er een interessant boek aangaande Toetanchamon uitgekomen, geintertesseerd? Klik dan hier voor een impressie.
Momenteel ben ik bezig met de vertaling van de teksten uit de piramide van Pepi I, geinterresseerd? Klik dan hier.
Graf van een tot nu toe onbekende farao ontdekt, klik hier om het artikel te lezen.
Luxor Times meldt vondst tombe van Sebekhotep I
Interessant nieuws m.b.t. de tijdlijn van de eerste dynastie, klik hier.
Mijn vertaling van het oude Egyptische Boek der Doden is vandaag afgerond, klik hier.
Pagina toegevoegd met daarop alle linken naar de diverse fotoalbums.
Foto-impressie toegevoegd over het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden met o.a. de expositie over de mummiekisten van de Amon-priesters, klik hier.
Foto-impressie toegevoegd van de expositie over Toetanchamon, klik hier.
Zojuist is er een interessante ontdekking gedaan er zijn papyri gevonden die dateren uit de tijd van de farao Cheops, om het bericht te lezen, klik hier. (Dit is een PDF-bestand)
Iemand attendeerde mij er op dat er enkele doorverwijzingen (links) niet (goed) werkten bij het reisverslag van De Koningsreis, dit is nu aangepast. Mocht iemand die soort foutjes tegenkomen of andere foutjes dan ben ik zeer blij als je mij daar op attendeert.
Persbericht over de moord op farao Ramses III toegevoegd.
Ben inmiddels met de vertaling van het "Boek der Doden" gevorderd t/m bezwering 99.
Zo eindelijk heb ik mijn reisverslag gereed, ±4100 foto's en 100 films moeten bewerken en sorteren. Voor de geínteresseerden onder jullie hierbij de link naar het reisverslag: De Koningsreis
Foto's toegevoegd van o.a. de tombe QV66 van Nefertari en van QV43, 44, 52 en 55 op de pagina over de Vallei der Koninginnen.
Foto's toegevoegd van KV46, 47, 55, 57, 60, 62, 63 en KV64 op de pagina over de Vallei der Koningen.
Foto's toegevoegd van KV35, 38, 39, 42 en KV43 op de pagina over de Vallei der Koningen.
Foto's toegevoegd van KV18 t.m KV23 en KV34 op de pagina over de Vallei der Koningen.
Foto's toegevoegd van KV09 t.m KV11 en KV14 t/m KV17 op de pagina over de Vallei der Koningen.
Foto's toegevoegd van KV03 t.m KV08 op de pagina over de Vallei der Koningen.
Link naar de foto's van KV 01 en KV 02 geplaatst bij de pagina over de Vallei der Koningen.
Contactformulier toegevoegd, voor uw eventuele vragen, opmerkingen en/of suggesties.
Link toegevoegd naar de Nederlandse vertaling van het "Boek der Doden".
Link toegevoegd op de pagina "De oude Egyptische boeken", naar de vroegste Egyptische voorstellingen van de Andere Wereld.
Link toegevoegd naar de Nederlandse vertaling van het "Boek der Poorten".
Link toegevoegd naar de Nederlandse vertaling van het boek Amduat.
Beschrijvingen en afbeeldingen toegevoegd bij het "Boek der Aarde".
Beschrijvingen en afbeeldingen toegevoegd bij het "Boek der Hemelen", o.a het Boek der Dag, Boek der Nacht, Boek van Nut en het Boek der hemelse Koe.
Beschrijvingen en afbeeldingen toegevoegd van de uren van de nacht bij het "Boek der Poorten".
Afb. van o.a. scenes uit het " Boek der Poorten" toegevoegd.
Afb. van "De litanie van Ra" toegevoegd.
Afb. van scenes uit "Het Amduat" toegevoegd.
Afb. van scenes uit "Het Boek der Doden" toegevoegd.
Div. schematische weergaven van de piramiden toegevoegd bij farao Snofroe, dynastie 4.
Diverse links toegevoegd bij farao Hoeni,
dynastie 3.
Diverse afbeeldingen toegevoegd bij farao Chaba dynastie 3, o.a. een afb. een schaal.
Diverse afbeeldingen toegevoegd bij farao Sechemset dynastie 3, o.a. een afb. van een gouden schelp.
Diverse afbeeldingen toegevoegd bij farao Djoser dynastie 3, o.a. een reconstructie van zijn piramidecomplex.
Diverse afbeeldingen toegevoegd bij farao Sanacht (Nebka) dynastie 3.
Diverse afbeeldingen toegevoegd van bestaaansbewijzen van farao Chasechemoey, dynastie 2.
Afbeeldingen toegevoegd van bestaansbewijzen van farao Seth-Peribsen, dynastie 2.
Afbeeldingen toegevoegd betreffende farao Neferkasokar, dynastie 2.
Afbeelding toegevoegd van de cartouche van farao Senedj op de Sakkaralijst.
Foto's toegevoegd van bestaansbewijzen van farao Weneg, dynastie 2.
Foto toegevoegd van de egyptoloog Jürgen von Beckerath.
Foto toegevoegd bij farao Nynetjer, 2de dynastie van de gallerij waarin bewijzen zijn gevonden.
Foto toegevoegd van de stele van Raneb, dynastie 2
Tweetal foto's toegevoegd van bestaansbewijzen van farao Hotepschemoey, dynastie 2.
Tweetal foto's toegevoegd van bestaansbewijzen van farao Qaä, dynastie 1.
Drietal foto's toegevoegd van bestaansbewijzen van farao Semerchet, dynastie 1.
Foto toegevoegd van een klei zegel met de naam van Anedjib 1e dynastie er op.
Foto toegevoegd van de reconstructie van de ingang van de graftombe van koning Den.
Afbeeldingen toegevoegd bij Djer, 1e dynastie van een zegel en een meshandvat.
Afbeelding toegevoegd van een cilindrisch vat behorend aan koning Hor-Aha, 1e dynastie
Afbeelding toegevoegd van een beeldje met de naam Narmer 1e dynastie er op.
Afbeelding toegevoegd van een vat met de naam van koning Ka 0de dynastie er op.
Beschrijving toegevoegd van de plaatsenTarkhan, Tura en Qusul.
Plattegrond van de necropolis te Oemm al-Qa'ab (vroege tijd) toegevoegd
Diverse links ingevoegd bij de beschrijvingen van enkele historische plaatsen.
Diverse links ingevoegd bij de oude Egyptische boeken.
Afbeelding toegevoegd van de graftombe van Ramses VI.
Diverse afbeeldingen toegevoegd bij Cleopatra VII.
Afbeelding van een relief toegevoegd bij Ptolemaeus XIII
Afbeelding toegevoegd van Berenice IV
Afbeelding van een relief toegevoegd bij Ptolemaeus XII
Afbeelding van een zegelring van Ptolemaeus XI toegevoegd.
Foto's van beelden van Ptolemaeus X toegevoegd.
Afb. van muntstuk uit de tijd van Ptolemaeus IX toegevoegd.
Foto van de stele van Ptolemaeus VIII toegevoegd.
Foto van de konings ring van Ptolemaeus VI toegevoegd.
Foto van wandrelief uit de tempel te Edfu, tonende Ptolemaeus VI toegevoegd.
Afb. van muntstuk uit de tijd van Ptolemaeus VI toegevoegd.
Foto van de stele van Ptolemaeus VI toegevoegd.
Afb. van muntstuk uit de tijd van Ptolemaeus V toegevoegd.
Afb. van muntstukken uit de tijd van Ptolemaeus IV.
Foto van een standbeeld van Ptolemaeus III als Hermes toegevoegd.
Foto van een buste van Ptolemaeus I,toegevoegd.
Foto van de graftombe van Artaxerxes III, dynastie 31 toegevoegd.
Afb. toegevoegd van beelden van Nectanebo II, dynastie 30.
Foto toegevoegd van een sarcophaagdeksel met de naam Teos, dynastie 30 er op.
Foto's van Nectanebo I dynastie 30, een sphinx en een stele toegevoegd
Foto van de torso van Achoris, dynastie 29 toegevoegd.
Foto van een relieffragment met daarop de van Psamoethis, dynastie 29 toegevoegd.
Afbeelding toegevoegd van de sphinx van Nepherites I, dynastie 29
Foto van de graftombe van Artaxerxes en Darius II toegevoegd.
Afbeelding van een rotsinscriptie toegevoegd bij Xerxes I
Perzische munt, de Daric toegevoegd bij Darius I
Foto's toegevoegd van de westelijke oase's
Overzicht van Het Serapeum toegevoegd
Relief van Takelot II toegevoegd.
Vaas met cartouche van Roedjamoen toegevoegd.
Stele toegevoegd bij Shabaka en Shabataka

 

 
Doorzoek de Egypte site

 

Sphinx

Beginpagina algemeen Beginpagina Farao's Beginpagina Goden

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte

 Andere Sites