WELKOM IN VREDE


De boekenplank van Horus, met prachtige boeken over Egypte.

Sphinx

Beginpagina algemeen
Beginpagina Farao's

Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte

 
 

Weneg (Wenegnebti) 2783 - 2780

Weneg
Weneg of Weneg(nebti) is een koning van de tweede dynastie van het Oude Egypte.
Veel van de koning is niet bekend soms is de naam geschreven met twee godinnen (Nebti)
Weneg(nebti) regeerde volgens de chronologie van Jürgen von Beckerath van 2767–2760 v. Chr.
Veel is niet over de koning bekend, zelfs de hele koningsnaam niet. Het rare is dat zijn naam geschreven is zonder Horusnaam maar met de twee godinnen.
Wat er gebeurde tussen de regering van Weneg en zijn opvolger Sechemib is niet bekend.

Horusnaam Weneg
Horusnaam: Hr wng Hor Weneg

Bewijzen:
De naam van Weneg(nebti) is gevonden op een aantal ingekerfde potten / kruiken. Die zouden zijn gevonden in de onderaardse ruimte van de trappenpiramide van Djoser.

Enkele van de bewijzen m.b.t. farao Weneg.
Cartouche nr. 14 op de Tabel van Abydos.
Albasterscherf met de naam Weneg er op gevonden bij het piramidecomplex van Djoser.
Albasterscherf met de Nebtinaam van Weneg er op. (nb.ti xt Nebti Khet)

Cartouche 14

Albasterscherf uit piramide van Djoser
Nebtinaam van Weneg

Terug naar de voorganger

Ga verder naar de opvolger.

 
Doorzoek de Egypte site

 

Sphinx

Beginpagina algemeen Beginpagina Farao's Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte