WELKOM IN VREDE


De boekenplank van Horus, met prachtige boeken over Egypte.

Sphinx

Beginpagina algemeen
Beginpagina Farao's

Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte

 
 

Chasechemoey ca. 2754 - 2727

Chasechemoey
Chasechemoey is de laatste Egyptische koning van  de tweede dynastie.
Horusnaam: oorspronkelijk Chasechem, later Cha-sechemoey ("De twee machtigen verschijnen")
Andere namen: Cheneres bij Manetho, Chasechemuy, Khasekhemwy (Engels).
Deze koning zou oorspronkelijk Chasechem geheten hebben.
Bij zijn installatie op de troon doken de spanningen tussen Noord en Zuid, die ook al aanwezig waren bij zijn voorganger Seth-Peribsen, opnieuw op.
Na een aantal opstanden de kop te hebben ingedrukt zou hij zijn naam veranderd hebben in Chasechemoey. Hij nam hierdoor op een diplomatische manier zowel de Horusvalk als het Seth-dier op in zijn naam, teneinde aan beide strekkingen tegemoet te komen.
Zijn waarschijnlijke koningin was Nemathap, een prinses uit het noorden.
Op een zegel wordt zij koningbarende moeder genoemd, wat zou betekenen dat zij de moeder van ofwel Sanacht, ofwel Djoser is, of misschien zelfs van beiden.
Volgens Manetho regeerde Chasechemoey 30 jaar, wat overeenstemt met de modernere visie.

Horusnaam Chasechemoey
Horusnaam: Hr xa-sxm
Horus Chasechemoey (De twee machtigen verschijnen)

Graftombe van Chasechemoey - 2de dynastie.

Schematische weergave vaan de graftombe van Chasechemoey
Externe afm: lengte: 68,97 m, breedte: 10,04-17,06 [m].
Overblijfselen van de graftombe van Chasechemoey te Oemm-el-Qaab
Graftombe Chasechemoey

Enkele bewijzen van het bestaan van Chasechemoey.

Een tweetal kalkstenen schalen met gouden deksel gevonden in
de tombe van Chasechemoey, nu in het British Museum.
Bronzen schaal met lampetkan uit
de tombe van Chasechemoey
Klakstenen schaal met gouden deksel Bronzen schaal met gouden deksel Bronzen schaal met lampetkan
Kalkstenen beeld van Chasechemoey, de oudste overgebleven koninklijke stenen sculptuur uit het oude Egypte, nu te zien in het Ashmolean Museum te Oxford.
Chasechemoey kalkstenen beeld Chasechemoey
Inscripties op de "Steen van Palermo" aangaande de laatste regeringsjaren (13 -17) van Chasechemoey.
Palermosteen inscripties
Fragment van een stenen schaal met een vermelding van
een gebeurtenis tijdens het leven van Chasechemoey.
Fragment van een schaal
Eén van een tweetal beelden van Chasechemoey gevonden te Hieraakonpolis,
nu te zien in het Egyptische museum te Caïro.
Chasechemoey

Terug naar de voorganger

Ga verder naar de volgende dynastie

 
Doorzoek de Egypte site

 

Sphinx

Beginpagina algemeen Beginpagina Farao's Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte