WELKOM IN VREDE


De boekenplank van Horus, met prachtige boeken over Egypte.

Sphinx

Beginpagina algemeen
Beginpagina Farao's

Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte

 
 

19de Dynastie: 1297 - 1188

De negentiende dynastie was ongetwijfeld het hoogtepunt van het Oude Egypte.
Dynastie XVIII was na de woelige tijden van de Amarna ketterij en de voortijdige dood van Toetanchamon zo goed als uitgestorven.
De laatste twee koningen die traditioneel tot deze dynastie gerekend worden, Ay en Horemheb, waren een hoveling en een generaal. Horemheb zette Egypte weer terug op het traditionele pad maar stierf zonder mannelijke erfgenaam.
De troon ging daarom naar een andere generaal die als Ramses I de troon besteeg en de grondlegger werd van het nieuwe vorstenhuis.
Ramses regeerde maar twee jaar, maar met zijn zoon Seti I kwamen de beide landen in wat rustiger vaarwater.
Hij deed er alles aan de legitimiteit van zijn huis te onderstrepen en schuwde daarbij niet om enige geschiedvervalsing te plegen. Zo verdwenen Hatsjepesoet, Achnaton, Toetanchamon en Smenchkare uit de annalen. Hij liet een lijst met cartouches van 67 van zijn voorgangers vanaf Menes op een reliëf aanbrengen waar deze namen ontbreken.
Onder de bijzonder lange regering van de zoon van Seti I Ramses II bereikte Egypte een absoluut hoogtepunt.
Het land was een grootmacht met een invloedsfeer die tot aan het huidige Turkije reikte. Daar echter werd Egypte geconfronteerd met het Hettitische rijk dat het als gelijke moest erkennen. Uiteindelijk sloot Ramses II met Hattusilis III een vredesverdrag - het oudste tussen twee staten waar we kennis van hebben - en onder zijn opvolgers Tudhaliyas IV en Arnuwandas III bleef de vrede gehandhaafd.

Na Ramses' dood ging het snel bergafwaarts. Ramses had bijzonder veel kinderen, maar besloot nog bij zijn leven dat zijn dertiende zoon Merenptah hem zou opvolgen.
Deze regeerde niet lang en na hem ontstond er een periode van verwarring en opvolgingsstrijd.
Een zekere Amenmesse, die de zoon Merenptah beweerde te zijn, greep de troon.
Hij trouwde met koningin Tiaa die hem een zoon baarde: Siptah. De zes jaar van Siptahs regering waren vreedzaam, maar bij zijn dood ontstond er opnieuw een opvolgingsprobleem. Zijn weduwe Tawosret regeerde enige tijd als farao, maar evenals dat aan het einde van de VIe en de XIe gebeurd was, leidde een vrouw op de troon tot de val van het vorstenhuis.
Een zekere Sethnacht veroverde de troon onder de leuze dat hij de usurpators verdrijven zou. Hij vestigde daarmee de XXe dynastie. Dynastieën XIX en XX worden samen wel de Ramessiden genoemd.

De farao's van deze dynastie:

 

 
Doorzoek de Egypte site

 

Sphinx

Beginpagina algemeen Beginpagina Farao's Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte