WELKOM IN VREDE


De boekenplank van Horus, met prachtige boeken over Egypte.

Sphinx

Beginpagina algemeen
Beginpagina Farao's

Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte

 
 

2de Dynastie: ca. 2860 - 2727

De 2de dynastie begint na Qaä en speelt af van 2860 - 2727 voor Christus.
Het wordt samen met de 1e dynastie gerekend tot de Thinitische periode omdat de hoofdstad This was.
De namen van de eerste vijf heersers (tot Sechemib / Peribsen) zijn ons vrij duidelijk.
Echter na de namen van Sechemib of Peribsen niet. We hebben hier te maken de verschillende namen van een farao of verschillende farao's.
In deze dynastie vond een aantal gebeurtenissen plaats.
Zo verschoof de necropool van Abydos waar ook de eerste koningen lagen begraven en Hotepsechemoey en Peribsen / Sechemib, naar Sakkara waar koningen Nebra, Ninetjer en Chasechemoey zijn aangetroffen.
Of dit komt door religieuze praktijken dat weet men niet, want in Abydos lag onder bescherming van Chamentoei de voorloper van Osiris en Sakkara lag onder bescherming van Sokar.
Het land was in korte tijd verdeeld onder Ninetjer, Weneg en Sened, nu waren Opper en Neder-Egypte weer twee landen.
Ieder land identificeerde zicht met Horus of Seth. De koningen droegen voornamelijk Horus-namen waardoor verdeeldheid ontstond want aanbidders van Seth voelden zich benadeeld.
Egyptologen denken dat voor Chasechemoey het chaos was en dat hij het verenigde door de twee dieren op zijn serech af te beelden. Hij nam een toepasselijke naam aan, "De twee machten zijn gekroond".

De farao's van deze dynastie:

 
Doorzoek de Egypte site

 

Sphinx

Beginpagina algemeen Beginpagina Farao's Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte