WELKOM IN VREDE


De boekenplank van Horus, met prachtige boeken over Egypte.

Sphinx

Beginpagina algemeen
Beginpagina Farao's

Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte

 
 

Horemheb 1307 - 1292

Horemheb, ook wel Haremhab was de laatste farao uit de 18de dynastie van het Oude Egypte.
Zijn geboortenaam was Horemheb Meryamon wat betekent "Horus is in viering, geliefd door Amon".
Zijn troonsnaam was Djeserkheperure Setepenre.
Over Horemhebs afkomst is weinig bekend. Waarschijnlijk was hij afkomstig uit de Fayum. Er zijn geen gegevens van hem bekend van onder het bewind van Echnaton, maar hij had er waarschijnlijk al een vrij hoge positie in het leger. Onder Toetanchamon zet hij zijn carrière verder en staat hij aan het hoofd van het leger.
Bij de dood van Toetanchamon zal hij zijn positie in het leger verder versterken. Hij is vaak samen met Ay beschuldigd als moordenaar van Toetanchamon, maar deze theorie is onlangs door paleontologisch onderzoek weerlegd.
Tussen Ay en Horemheb zal er waarschijnlijk een gespannen situatie geweest zijn. Sommigen veronderstellen dat Horemheb door Toetanchamon was aangesteld als opvolger, maar Ay zijn plaats innam.
Er wordt gesteld dat Ay Nachtmin, die waarschijnlijk zijn zoon was, als opvolger had geplaatst. Deze stierf echter en zo komt Horemheb na een vroege dood van Ay op de troon terecht. Horemheb zal 28 jaar regeren en zijn regering wordt gezien als een terugkeer naar de vroegere waarden:
Horemheb zal de god Aton verketteren en zal een memoria damnatio toepassen op Echnaton, Toetanchamon en Ay. Een ander belangrijk aspect in de regering van Horemheb is een hervorming van het leger, die nedergezet zal worden door de Ramessiden. Horemheb zal worden opgevolgd door zijn vizier Paramesse die als Ramses I de troon zal bestijgen.

22
Geboortenaam: Hr-m-Hb mri-imn Horemheb Meriamon
(Horus is in viering, geliefd door Amon)
23
Troonnaam:  Dsr-xprw stp.n-ra Djoserkheperw Setepenre
(Heilig zijn de manifestaties van Re ; Gekozen door Re)

Horemheb

 

Horemheb


Vallei der koningen - KV57 graf tombe van Horemheb - 18de dynastie

De tombe is ontdekt op 22 februari 1908 door Edward R. Ayrton in dienst van de Amerikaan, Theodore Davis.
De gangen zijn lang, deze tendens wordt gehandhaafd in de hoogte, breedte en diepte.
De eerste hal met pilaren is veel meer vierkant dan voorheen en de grafkamer is opmerkelijk om 2 paar pilaren en de treden naar de crypte met de roze granieten sarcofaag, welk een schedel en diverse beenderen bevatte, maar in T.Davies's publicicatie over de tombe (The Tombs of Harmhabi,...) wordt er geen beschrijving van hun gegeven en geen andere melding dan de korte opmerking in het voorwoord. Vermoedelijk behoorden zij toe aan de koning, maar er zijn geen data beschikbaar om dit voor eens en voor altijd te bevestigen.
Het deksel, verwijderd in de oudheid en op de grond gegooid, is gebroken langs een oude breuk had welke eerder was hersteld m.b.v. vlinderklemmen. De mummie van Horemheb is nog niet geïdentificeerd.
Medio augustus 2009 is de tombe heropend voor het publiek, nadat deze is voorzien van de modernste apparatuur om de luchtvochtigheid en de temperatuur onder controle te houden teneinde zo min mogelijk schade aan de schilderingen in de tombe te berokkenen. Momenteel wordt het effect van deze apparatuur zorgvuldig bijgehouden door een team wetenschappers en indien dit succesvol blijkt te zijn dan zullen alle andere tombes ook hiervan worden voorzien.

Schematische weergave van de tombe van Horemheb, 18de dynastie

J - Opslagruimten
K - Grafkamer

 

I - 2de hal met pilaren

 

H - Voorkamer

 

 

G - 4de gang

 


F - Hal met pilarenl (scenes uit het Boek der Poorten)

 


E - Putkamer met schacht (muren gedecoreerd met scenes van de koning en diverse godheden)

 

D - 3de gang

 

C - 2de gang

 

B - 1ste gang

 

 

A - Toegang met trapEen blik in de graftombe van Horemheb.

Een blik in de graftombe van Horemheb. 

 

Terug naar de voorganger

Ga verder de volgende dynastie

 
Doorzoek de Egypte site

 

Sphinx

Beginpagina algemeen Beginpagina Farao's Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte