WELKOM IN VREDE


De boekenplank van Horus, met prachtige boeken over Egypte.

Sphinx

Beginpagina algemeen
Beginpagina Farao's

Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte

 
 

14de Dynastie:
(onderkoningen in de delta) ca. 1710-1590

De veertiende dynastie is te situeren in het Middenrijk en ze was volgens Manetho gevestigd in de Nijldelta bij Xois.
Ze liep gelijktijdig met de 13de dynastie en de 15de dynastie.
Het gaat waarschijnlijk om een Aziatische dynastie die zich vestigde tijdens de verzwakte 13de dynastie.
Het aantal koningen (76) is waarschijnlijk te wijten aan het gelijktijdig regeren van verschillende 'krijgsheren'.

Egypte was nu opgedeeld en dynastie 14, parallel aan de 13de dynastie, regeerde vanuit de stad Xois in het noorden van de centrale delta.
Sommige van de heersers hadden buitenlandse namen en waren waarschijnlijk "Hyksos", een groep van nomadische mensen die zich hadden gevestigd in de noordoost delta al tegen het einde van de 12de dynastie.
Hun namen zijn getalsmatig gezien genoeg om een half dozijn dynastieën te vullen in deze korte tijdsperiode. Vele van hun, indien ze echt zijn, waren waarschijnlijk stam- of regioleiders die zichzelf de hoogste titel gaven die beschikbaar was voor een korte tijd op de troon.
Onder de Egyptologen zijn er verschillende theorieën over hoe deze periode georganiseerd was, alles van vele mini-koninkrijken op hetzelfde moment tot verklaringen dat de koningen verzonnen zijn, vazallen van de Hyksos of voorvaders van hen.
Weinig tot niets is bekend van deze lijn van koningen van wie Manetho (Africanus) zegt dat het er 76 waren en dat ze regeerden gedurende 184 jaar. De Turijnse koningslijst vermeldt er 32 van hun in een ruimte die waarschijnlijk oorspronkelijk ongeveer 60 namen bevatte. De eerst genoemde, Nehesy, kan 5 vermiste namen gehad hebben in een gat voor hem.
De jaren van hun regeerperioden, zichtbaar in de lijst, geven ieder ongeveer 2 jaar op de troon. Dit opmerkelijke feit correspondeerd goed met de cijfers gegeven door Manetho. Het heeft nog steeds geen alleszeggende verklaring en het lijkt achteraf rijp voor om een legende te worden.

Slechts weinig van deze koningen hebben artefacten achtergelaten van hun tijd op de troon. Naast die van Nehesy, zijn er resten bekend van drie andere heersers: nummer 5) een stele van Saft e-Hinna in de oost-delta, 13) naam op een kruik, 14) naam op een scarabee zegel.

 

De farao's van deze dynastie:

Gemakshalve zijn de heersers van deze dynastie in groepen van 5 per pagina ingedeeld.

 

 
Doorzoek de Egypte site

 

Sphinx

Beginpagina algemeen Beginpagina Farao's Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte