WELKOM IN VREDE


De boekenplank van Horus, met prachtige boeken over Egypte.

Sphinx

Beginpagina algemeen
Beginpagina Farao's

Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte

 
 

Tweede Tussenperiode, dynastieën 13 t/m 17

De Tweede tussenperiode (ca. 1776 - 1514 v.Chr.) is de periode die volgt op het Middenrijk en gekenmerkt wordt door de teloorgang van de gecentraliseerde staat en de overheersing van de Hyksos, een Semitische stam.

De overgang van de 12de naar de 13de dynastie verliep geleidelijk. De heersers van de 13de dynastie waren echter veel zwakker en minder invloedrijk dan die van de 12de dynastie.
Tijdens 13de dynastie die ongeveer 150 jaar duurde, regeerden een zeventigtal koningen.
Een opvallend element is de influx van immigranten uit Palestina. Deze immigranten lijken voorlopers te zijn van de grote immigrantengroep uit Palestina die zich later in de oostelijke Delta vestigde.
Rond 1640 v. Chr. werd de 13de dynastie omvergeworpen door een groep buitenlanders die in latere tijd Hyksos genoemd werden, een Griekse vorm van het Egyptsiche woord 'hekaw chasut', oftewel 'heersers van buitenlandse gebieden'.
De Hyksos stichtten hun hoofdstad Avaris in de oostelijke Delta. De Hyksos-dynastie werd gesteund door krachtige prinsen en vazallen die de 16de dynastie vormden.
De 17de dynastie, die gevestigd was in de zuidelijke stad Thebe, wist zich tijdens de regering van de Hyksos in het zuiden te handhaven.
Aanvankelijk volgden de Thebaanse koningen een vredespolitiek ten opzichte van hun machtige noorderburen.
Onder Intef VII is het Thebaanse rijk duidelijk in kracht aan het toenemen. Zijn opvolgers braken met de Hyksos en zo begon een strijd om de macht die geruime tijd zou duren en die uiteindelijk met gehele verdrijving van de Hyksos beslecht zou worden door Ahmose, de grondlegger van de 18de dynastie.

 

13de Dynastie: (ca. 70 koningen) ca. 1794-?

De 13de dynastie omvat een zeventigtal vorsten.
Van de meesten is slechts een naam bekend en het is ook niet duidelijk in welke volgorde zij geregeerd hebben.
Het koninklijke gezag was in deze tijd erg zwak en er is wel gesuggereerd dat Egypte een soort kiesrijk was met een koning met een beperkte ambtstermijn van een jaar of wat.
Men noemt deze periode wel de Tweede Tussentijd. Anders dan in de Eerste Tussentijd schijnt er weinig geweld of chaos aan het afbrokkelen van de koninklijke macht verbonden te zijn geweest. Al was de macht niet meer zo centraal, toch ging het met Egypte niet slecht.
De hoge cultuur van het Middenrijk vond een continue voortzetting. Wel was er een proces van immigratie op gang gekomen van mensen uit Azië die een Semitische taal spraken. Zo kwam het land meer en meer onder vreemde invloed.
Hoewel met Neferhotep I de koninklijke macht weer een opleving beleefde, namen de Aziaten (bekend als Hyksos) onder zijn broer Sobekhotep IV de stad Avaris over en vestigden een eigen koningshuis.
Nadien brokkelde de macht van de XIIIde steeds verder af. Wel ontstond in het zuiden uit een zijtak van het koningshuis uiteindelijk de 17de dynastie die het land weer herenigen en bevrijden zou.

Hieronder de namen (60 stuks) die ik kon achterhalen:

De farao's van deze dynastie:

 

 
Doorzoek de Egypte site

 

Sphinx

Beginpagina algemeen Beginpagina Farao's Beginpagina Goden

De boekenplank
van Horus.

Contactformulier

Overzicht van de dynastieën

Alle farao's op een rijtje

De Koningslijsten

Verklaring van enkele begrippen

De oude Egyptische boeken

Beschrijvingen van historische plaatsen

Beschrijvingen van enige Egyptologen

Beschrijvingen van belangrijke vondsten

Fotoalbums

Reisverslagen Egypte